KI Holding investerar i Clinsight

Publicerad 16 maj, 2023

Nyheter

  Det finns ett behov av att standardisera och öka tillförlitligheten av diagnostik och Gleason-gradering för prostatacancer. Clinsight är i slutet av att ha...

Läs mer

KI Holding AB konsoliderar verksamhetsledningen

Publicerad 13 februari, 2023

Nyheter

KI Holding AB väljer att konsolidera ledningen i koncernen till enbart en verkställande direktör i avsikt att effektivisera och förbättra lönsamheten.  I samband med...

Läs mer

KI Housing AB har övergått till KIs regi

Publicerad 13 februari, 2023

Nyheter

Efter Karolinska Institutets konsistoriebeslut samt KI Housing AB:s bolagsstämmo- och styrelsebeslut har den verksamhet som tidigare bedrevs av KI Housing AB 2023-01-01 övergått i...

Läs mer

Johan Weigelt ny VD för KI Holding AB

Publicerad 30 september, 2022

Nyheter

Styrelsen för Karolinska Institutets holdingbolag, KI Holding AB, har utsett Johan Weigelt till ny verkställande direktör. KI Holding är det moderbolag som skapar förutsättningar...

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Publicerad 25 mars, 2022

Nyheter

Aktieägarna i Karolinska Institutet Holding AB kallas härmed till årsstämma. Tid: Måndagen den 25 april 2022 kl. 15.00 Plats: Innomedicum, Nanna Svartz väg 6...

Läs mer

Årsstämma den 4 juni

Publicerad 19 mars, 2021

Nyheter

Karolinska Institutet Holding AB, org nr 556525-6053, kallar härmed till årsstämma fredagen den 4 juni 2021, kl 9.00. Stämman genomförs utan fysisk närvaro. Datumet...

Läs mer

KI Holding bjuder in till 2020 års årsstämma

Publicerad 13 mars, 2020

Nyheter

Karolinska Institutet Holding AB, org nr 556525-6053, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 15.30. Plats: Nanna Svartz väg 6 A,...

Läs mer

Vi flyttar till nya lokaler!

Publicerad 18 december, 2019

Nyheter

Den här veckan flyttar KI Holding till nya lokaler på KI Campus Solna. Från och med den 20 december hittar ni oss på Nanna...

Läs mer

KI Science Park is recruiting a new Community Manager

Publicerad 4 oktober, 2019

Nyheter

The Campus Solna area as part of the new Hagastaden is reforming into a next generation innovation and business HUB for Life Science. The...

Läs mer