Publicerad 19 mars, 2021

Nyheter

Årsstämma den 4 juni

Karolinska Institutet Holding AB, org nr 556525-6053, kallar härmed till årsstämma fredagen den 4 juni 2021, kl 9.00. Stämman genomförs utan fysisk närvaro.

Datumet är framflyttat eftersom det funnits viss osäkerhet kring väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.