Bolagsstyrning

Nedan finns bolagsstyrningsrapporter, protokoll från årsstämmor samt årsredovisningar med mera. Samtliga rapporter finns tillgängliga som PDF.

Bolagsstyrningsrapporter

Årsstämmor – protokoll

Årsredovisningar

Bokslutskommunikéer – KI Holding

Delårsrapporter – KI Holding

Ägardirektiv, bolagsordning och policyer