KI Holding AB och KI Innovations AB presenterar ny styrelse

Publicerad 28 juni, 2024

Nyheter

KI Holding och KI Innovations AB gör förändringar i den gemensamma styrelsen och tar in tre nya ledamöter för att ytterligare stärka upp och...

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Publicerad 25 mars, 2024

Nyheter

Karolinska Institutet Holding AB, org nr 556525-6053, kallar till årsstämma torsdagen den 25 april 2024, kl 15.00. Plats: Nanna Svartz väg 6 A, Solna....

Läs mer

KI Holding gör en tilläggsinvestering i SEQURNA

Publicerad 24 oktober, 2023

Nyheter

KI Holding satsar ytterligare medel i SEQURNA AB. SEQURNA utvecklar reagens för att preservera RNA integritet i storskaliga sekvenseringsflöden. Detta för att förenkla och...

Läs mer

KI Holding investerar i Volumeer AB

Publicerad 24 oktober, 2023

Nyheter

Välkommen Volumeer till KI Holdings portfölj. Sepsis är en global utmaning med förödande konsekvenser och står för ett av fem dödsfall i världen. Volumeer...

Läs mer

Trio Impact Invest

Publicerad 24 oktober, 2023

Nyheter

KTH Holding AB, SU Holding och KI Holding AB har  utsetts till ny fondförvaltare av Tillväxtverket för regionalt riskkapital i region Stockholm. Gemensamt vill...

Läs mer

KI Holding investerar i Clinsight

Publicerad 16 maj, 2023

Nyheter

  Det finns ett behov av att standardisera och öka tillförlitligheten av diagnostik och Gleason-gradering för prostatacancer. Clinsight är i slutet av att ha...

Läs mer

KI Holding AB konsoliderar verksamhetsledningen

Publicerad 13 februari, 2023

Nyheter

KI Holding AB väljer att konsolidera ledningen i koncernen till enbart en verkställande direktör i avsikt att effektivisera och förbättra lönsamheten.  I samband med...

Läs mer

KI Housing AB har övergått till KIs regi

Publicerad 13 februari, 2023

Nyheter

Efter Karolinska Institutets konsistoriebeslut samt KI Housing AB:s bolagsstämmo- och styrelsebeslut har den verksamhet som tidigare bedrevs av KI Housing AB 2023-01-01 övergått i...

Läs mer

Johan Weigelt ny VD för KI Holding AB

Publicerad 30 september, 2022

Nyheter

Styrelsen för Karolinska Institutets holdingbolag, KI Holding AB, har utsett Johan Weigelt till ny verkställande direktör. KI Holding är det moderbolag som skapar förutsättningar...

Läs mer