Nätverk

Karolinska Institutet Science Park AB (KISP) har till huvuduppgift att underlätta interaktionen mellan akademi och näringliv på Campus Solna. Detta görs genom ett nära sammarbete med Karolinska Institutet, Akademiska Hus och AWL. KISP arrangerar seminarier, workshops, initierar nätverk och stödjer sociala aktiviteter som hjälper forskare, statrups och mer etablerade bolag att träffas, få ny kunskap och utöka sitt nätverk.

För att forskning ska kunna komma till praktisk användning krävs en fungerande infrastruktur och konstruktiv samverkan mellan näringsliv och akademi.

Besök sida