Lokaler och nätverk

Karolinska Institutet Science Park AB (KISP) har till huvuduppgift att underlätta denna interaktion genom att bland annat skapa fysiska möjligheter för företag att etablera sig nära universitetet.

För att forskning ska kunna komma till praktisk användning krävs en fungerande infrastruktur och konstruktiv samverkan mellan näringsliv och akademi.

KISP erbjuder kontorslokaler, inkubatorer och förstklassiga laboratoriemiljöer för såväl nyetablerade som mogna företag inom områdena life science, medicinteknik och tjänsteproduktion.

Karolinska Institutet Science Park AB har hittills etablerat sig i sex olika byggnader, fem i Solna i norra Stockholm och en i Flemingsberg i södra delen av Stockholmsregionen.

Besök sida