Student- & forskarbostäder

Karolinska Institutet Housing AB är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB sedan 2004.

Karolinska Institutet Housing AB hyr ut omkring 375 möblerade rum och lägenheter i olika delar av Stockholm till utländska studenter och gästforskare vid Karolinska Institutet.

Den maximala hyrestiden är begränsad till minst en månad och högst ett år.

Besök sida