Board of directors

The board of directors of Karolinska Institutet Holding AB consists of the following members:


Alexander von Gabain, Styrelseordförande
Född 1950. 1978 doktorerade han i molekylärbiologi vid universitetet i Heidelberg och gjorde därefter sin post-doc vid Stanford University Medical Center. Under 80- och 90-talen var han verksam vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, och samtidigt rådgivare till läkemedels- och bioteknikföretag. Hans egen forskning har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och patent. Mellan 1993 och 1998 ledde han institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Wien och tog initiativ till ett partnerskap mellan universitetet och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. 1998 grundade han vaccintillverkaren Intercell AG, och som dess VD ledde han företaget till börsintroduktion. Senare slogs företaget ihop med biotechföretaget Valneva som börsintroducerades i Paris och Wien. Von Gabain fortsatte att arbeta med affärsutveckling inom bioteknikområdet och har som ansvarig för företagsinkubatorn vid universiteten i Wien medverkat till över 140 företagsstarter. 2008 valdes Alexander von Gabain in i styrelsen för European Institute of Innovation and Technology (EIT), och mellan 2011 och 2014 var han dess ordförande. Under hans ledarskap har EIT utvecklats till en investeringsfond för innovationer med en budget för de kommande sju åren på över 2,8 miljarder euro.

Per Bengtsson
Född 1957, är förvaltningssocionom med fördjupning i statskunskap. Han har varit utredare på Statskontoret, Departementsråd på civil-, inrikes och näringsdepartementet, administrativ chef på Riksantikvarieämbetet och administrativ direktör i riksdagsförvaltningen. Han började på Karolinska Institutet den 1 januari 2102 som administrativ direktör och är universitetsdirektör sedan den 1 januari 2014.

Annika Andersson
Född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson är vice ordförande i Karolinska Institutet, arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB amt rådgivare inom ägarstyrning.

Karin Dahlman-Wright

Lars Leijonborg

Revisor: KPMG med Ulf Sundborg som huvudansvarig