Published 14 February, 2017

Karolinska Institutet Holding, News

Ny VD för Karolinska Institutet Holding

Anders Flodin har tillträtt som ny VD för Karolinska Institutet Holding AB, på ett tidsbegränsat uppdrag. Han tillträdde sin tjänst den 1 februari. Karolinska Institutet Holding AB är helägt av svenska staten via Karolinska Institutet.

Anders har verkat inom koncernen sedan 2006 som VD för Karolinska Institutet Housing AB, ett uppdrag som han fortsatt kommer att ha kvar. Anders är väl förtrogen med koncernen och alla dotterbolag samt har även ett gott kontaktnät och goda relationer med Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet Holding AB och dess dotterbolag står inför ett antal utmaningar varför det är nödvändigt med en översyn av verksamhet och organisation. Anders uppdrag är att genomföra en översyn och kostnadsanpassning av verksamheterna i Karolinska Institutet Holding och dess dotterbolag, syftande till att generera förutsättningar för en kostnads- och verksamhetsmässigt effektiv bolagsstruktur, i enlighet med ägardirektiv och styrelsens målbild.

Styrelsen -Karolinska Institutet Holding AB

För mer information, var vänlig kontakta:

Anders Flodin, VD KI Holding

anders.flodin@kihousing.se

073-370 81 55

 

Här kan du ladda ner pressreleasen som en PDF.