Publicerad 29 maj, 2018

Nyheter

Hans Möller ny VD för Karolinska Institutet Holding AB

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding), har rekryterat Hans Möller som ny VD till koncernen. Hans Möller tillträder tjänsten som ny koncernchef den 16 juli och kommer närmast från posten som ansvarig för Edinburgh BioQuarter vid University of Edinburgh. Hans har en lång erfarenhet från att verka i gränslandet mellan akademi och näringsliv, bland annat som VD för Ideon Science Park i Lund och grundare av Ideonfonden och inkubatorn Ideon Innovation. Hans Möller var fram till april månad även styrelseordförande i KI Science Park AB.

 

– Vi är oerhört glada över att ha rekryterat Hans till ny koncernchef. Hans Möllers erfarenheter och kunskap om hur vi bäst skapar förutsättningar för att driva verksamheter som främjar nyttiggörandet av forskning och utbildning är oerhört värdefull, säger Karin Dahlman-Wright, styrelseordförande i KI Holding.

 

Inom KI Holding ingår dotterbolagen KI Innovation AB, KI Science Park AB och KI Housing AB. Sedan årsskiftet drivs även Karolinska Institutets innovationskontor inom KI Innovation AB, vilket innebär rådgivning, utbildning, vägledning, finansiering, professionella nätverk, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter inom Life Science.

 

– Jag ser mycket fram emot uppdraget att leda KI Holding in i framtiden. Möjligheterna och utmaningarna med att skapa rätt förutsättningar för att tillvarata innovationer inom Life Science-området är många. Sverige i allmänhet, och KI i synnerhet, har en särställning vad gäller världsledande forskning. KI Holding måste säkra en infrastruktur som möjliggör att denna kommer till nytta, säger Hans Möller, tillträdande koncernchef.

Före Hans Möller tillträdde sin nuvarande tjänst i Edinburgh arbetade han som innovationschef vid the North East LEP med bas i Newcastle upon Tyne. Hans har också haft ledande poster inom olika start-up-bolag samt verkat som styrelseordförande i organisationen SiSP, Swedish Incubators and Science Parks.

 

Om KI Holding:

KI Holding leder och förvaltar sedan år 1995 stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem. KI Holding skapar förutsättningar för Karolinska Institutet (KI) att agera kommersiellt. Verksamheten drivs i stor utsträckning genom de helägda dotterbolagen KI Innovations AB, KI Housing AB och KI Science Park AB. KI Holdings viktigaste uppgifter är att förvalta aktier i forsknings-och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag, erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag samt tillhandahålla administrativa tjänster inom främst redovisning.kiholding.se

 

För mer information vänligen kontakta:

Karin Dahlman-Wright, styrelseordförande KI Holding

Tel: +46 70  726 65 41

Hans Möller, tillträdande koncernchef KI Holding

Tel: +46- 70 916 85 00