Publicerad 25 mars, 2024

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Karolinska Institutet Holding AB, org nr 556525-6053, kallar till årsstämma torsdagen den 25 april 2024, kl 15.00. Plats: Nanna Svartz väg 6 A, Solna.

De som önskar närvara på stämman ska anmäla detta senast en vecka före stämman genom mejl till jonny.greinsmark@kiholding.se eller via post till Karolinska Institutet Holding AB, Nanna Svartz väg 6 A, 171 65 Solna.