Publicerad 25 mars, 2022

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Karolinska Institutet Holding AB kallas härmed till årsstämma.

Tid: Måndagen den 25 april 2022 kl. 15.00

Plats: Innomedicum, Nanna Svartz väg 6 A, Solna, AWL konferensrum Humle, plan 0.

De som önskar närvara på stämman ska anmäla detta senast en vecka före stämman genom mejl till jonny.greinsmark@kiholding.se eller via post till Karolinska Institutet Holding AB, Nanna Svartz väg 6 A, 171 65 Solna.