Publicerad 4 mars, 2021

Nyheter

KI Holding avyttrar aktier i Karolinska Development

Karolinska Institutet Holding AB har den 3 mars 2021 avyttrat 1 503 098  A-aktier i Karolinska Development AB till Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet. Syftet är att frigöra kapital för att kunna stödja och investera i fler tidiga projekt med ursprung från Karolinska Institutets världsledande forskning.