Publicerad 24 oktober, 2023

Nyheter

KI Holding gör en tilläggsinvestering i SEQURNA

KI Holding satsar ytterligare medel i SEQURNA AB.

SEQURNA utvecklar reagens för att preservera RNA integritet i storskaliga sekvenseringsflöden. Detta för att förenkla och effektivisera forskning, utveckling och diagnostik inom nukleinsyror.