Publicerad 24 oktober, 2023

Nyheter

KI Holding investerar i Volumeer AB

Välkommen Volumeer till KI Holdings portfölj. Sepsis är en global utmaning med förödande konsekvenser och står för ett av fem dödsfall i världen. Volumeer AB revolutionerar kvaliteten på blodprover för sepsisdiagnostik genom ett innovativt instrument som säkerställer exakt provvolym och kontaminationsreduktion, vilket i slutändan förbättrar noggrannheten vid mikrobiologisk diagnostik och behandling.