Publicerad 13 februari, 2023

Nyheter

KI Housing AB har övergått till KIs regi

Efter Karolinska Institutets konsistoriebeslut samt KI Housing AB:s bolagsstämmo- och styrelsebeslut har den verksamhet som tidigare bedrevs av KI Housing AB 2023-01-01 övergått i Karolinska Institutets regi