Från idé till företag

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering.

Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science.

KI Innovations har ett imponerande register:
Över 1700 idéer validerade
Över 50 patent
Över 50 bildade bolag

KI Innovations förvaltar Karolinska Institutets innovationsstödssystem och är en inkubator, och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag.

Besök sida