Om Karolinska Institutet Holding 

KI Holding leder och förvaltar sedan år 1995 stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.

Karolinska Institutet värdesätter sedan länge en dynamisk interaktion mellan akademi och näringsliv – med ömsesidiga fördelar för hela samhället som följd. För att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet – KI Innovation.

Detta unika system tar tillvara och utvecklar forskningsidéer.

Några av KI Holdings viktigaste uppgifter är att förvalta aktier i forsknings-och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag och erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag.

KI Holding skapar en förutsättning för Karolinska Institutet (KI) att agera kommersiellt. Detta innebär att bolaget tar risker och också får göra vinster – till skillnad från KI som är en statlig myndighet. Verksamheten drivs i stor utsträckning genom de helägda dotterbolagen:

Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations)
Karolinska Institutet Science Park AB (KI Science Park)

 

Allmän information

Säte: Solna, Stockholm

VAT-nummer: SE556525605301

 

Allmänna frågor: info@kiholding.se

Mailadress vid fakturering: faktura@kiholding.se