Våra bolag

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding) äger, försäljer och förvaltar aktier och andelar i  projekt- och tjänstebolag vars syfte är att kommersiellt
exploatera projekt eller kunskaper.

KI Holding äger aktier i följande dotterbolag:

  • Varje år utvärderas ett hundratal projektidéer av det professionella teamet på Karolinska Institutet Innovations AB. Lovande projekt får professionell hjälp under hela utvecklingsprocessen och KI Innovations bistår med finansiering och kompetens för att på bästa sätt nå målet, att sälja/licensiera ut patenträttigheter eller att starta ett bolag.
  • Den som söker kontors- eller laboratorielokaler kan vända sig till Karolinska Institutet Science Park AB, som hyr ut högklassigt utrustade lokaler i både norra och södra Stockholms-regionen.
  • Karolinska Institutet Housing AB förfogar över omkring 375 bostäder avsedda för studenter och gästforskare.