Styrelse

Styrelsen i Karolinska Institutet Holding AB utgörs av följande personer:

Karin Dahlman-Wright (ordförande), född 1961, är professor i Molekylär Endokrinologi och är sedan 2016 prorektor på KI. Den 18 februari 2016 utsågs hon till Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att 2017 återgå till befattningen som prorektor. 2009-2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 innehade hon positionen som vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor vid KI. 2013-2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 1994-2000 innehade hon linjechefs- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Karin Dahlman-Wright är idag ordförande för Karolinska Institutet Holding AB samt styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB, Flemingsberg Science, Stockholm Science City Foundation och MediTech4Health. Läs prorektorns blogg på denna länk.

Annika Andersson (ledamot), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson var vice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, Clavister Holding AB och KI Holding AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistskola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. Sedan maj 2016 är Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets Konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande Proud Communication AB samt styrelseledamot i JMW Kommunikation AB.

Eugen Steiner (ledamot), född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt VD i Glionova AB. Han är även styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA..

Revisor: KPMG med Ulf Sundborg som huvudansvarig