Styrelse

Styrelsen i Karolinska Institutet Holding AB utgörs av följande personer:

Karin Dahlman-Wright (ordförande), född 1961, Dahlman-Wright är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet (KI) från 18 februari 2016 och professor i Molekylär Endokrinologi. Den 1 januari 2016 blev hon prorektor på KI. 2009 tom. augusti 2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära. Mellan september 2013 och juni 2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 2015 innehade hon positionen som vicedekan för infrastruktur vid KI.1994-2000 innehade hon linjechefs- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn.

Per Bengtsson (omvald ledamot), född 1957, är förvaltningssocionom med fördjupning i statskunskap. Han har varit utredare på Statskontoret, Departementsråd på civil-, inrikes och näringsdepartementet, administrativ chef på Riksantikvarieämbetet och administrativ direktör i riksdagsförvaltningen. Han började på Karolinska Institutet den 1 januari 2102 som administrativ direktör och är Universitetsdirektör sedan den 1 januari 2014.

Annika Andersson (omvald ledamot), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson varvice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Sofia Heidenberg (nyvald ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistskola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. Sedan maj 2016 är Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets Konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande Proud Communication AB samt styrelseledamot i JMW Kommunikation AB.

Revisor: KPMG med Ulf Sundborg som huvudansvarig