Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. KI Holding AB leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.

Läs mer
Karolinska Institutet värdesätter sedan länge en dynamisk interaktion mellan akademi och näringsliv – med ömsesidiga fördelar för hela samhället som följd. För att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet – KI Innovation.
Detta unika system tar tillvara och utvecklar forskningsidéer.

Våra bolag

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding) äger, försäljer och förvaltar
aktier och andelar i  projekt- och tjänstebolag vars syfte är att kommersiellt
exploatera projekt eller kunskaper.